Zarzad i nauczyciele

Polska Szkoła Sobotnia w Canterbury działa pod patronatem Polish Educational Club in Kent

Zarząd Polskiej Szkoły Sobotniej w Canterbury

Dyrektor szkoły/przewodnicząca Zarządu: dr  Agnieszka J. Gordon

Członkowie Zarządu: mgr Kamila Łobuzińska, mgr Marta Gocek, mgr Justyna Venner, mgr Katarzyna Chołuj

Rada rodzicow:  mgr Joanna Green

Wychowawcy i nauczyciele: 

klasa 0-1: mgr Karolina Haley, Artur Czajkowski

klasa 1-2: mrg Kamila Lobuzinska, mgr Katarzyna Duda, Dorota Czajkowski

klasa 2-3: mgr Justyna Venner

klasa 3-4: mgr Kasia Choluj

Biblioteka szkolna: mgr Marta Gocek

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s